SZKOŁA PARTNERSKA VIESSMANN

Technik OZE

Zdobądź zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
w ciągu 1,5 roku i zapewnij sobie pewną przyszłość.
Doświadczenie nie jest wymagane.

Kurs Technika OZE

Dlaczego warto zostać technikiem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej?

 • Otrzymujesz państwowy tytuł, respektowany przez pracodawców, urzędy i inne jednostki kształcenia.
 • Możesz oszczędzić nawet ok. 13 000 złotych jeśli zdecydujesz się uzyskać Certyfikat Instalatora OZE (UDT) dla wszystkich pięciu odnawialnych źródeł energii. Certyfikaty UDT otrzymasz bez szkoleń i egzaminów państwowych, wystarczy złożyć wniosek!
 • Dostajesz możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy i szerokie perspektywy zawodowe na wciąż rozwijającym się rynku OZE.
 • Masz świadomość, że twoja praca przyczynia się do ratowania środowiska naturalnego.

Zawód technika OZE cieszy się coraz większą popularnością. Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki nie tylko w Polsce, ale i na świecie, dlatego poszukiwani są profesjonaliści, którzy będą w stanie zaspokoić potrzeby wciąż rosnącego rynku. Aby odpowiednio przygotować się do wykonywania tego zawodu, niezbędne jest zarówno zdobycie podstaw teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych.

Szkoły Partnerskie Viessmann od lat specjalizują się w kształceniu techników energetyki odnawialnej. Wiedza, jaką przekazujemy naszym słuchaczom, jest oparta przede wszystkim na doświadczeniu w branży. Dlatego wybierając nas masz pewność, że otrzymasz solidne przygotowanie do zawodu.

Technik OZE - zawód przyszłości

Energetyka odnawialna jest przyszłością nie tylko w skali Polski, ale też Europy i świata. Coraz powszechniejsze jest zwracanie się  w stronę właśnie odnawialnych źródeł energii.

Zasoby gazu i węgla nie tylko nie wystarczają na obecne potrzeby odbiorców indywidualnych i przemysłu. Stanowią też obciążenie dla środowiska, stąd też na poziomie regulacji krajowych i światowych OZE będzie wykorzystywane coraz częściej.

Oznacza to, że takie zawody jak Technik odnawialnych źródeł energii czyli technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą cieszyć się dużym wzięciem wśród pracodawców.

Odsłuchaj wiadomość od naszego Wirtualnego Asystenta:

Zawód w 1,5 roku

Szkoła kształci w systemie zaocznym, więc nawet jeśli uczysz się w innej placówce, pracujesz, masz obowiązki rodzinne, to i tak nic nie stoi na przeszkodzie, byś mógł ukończyć Szkołę Partnerską Viessmann.

Uprawnienia VIESSMANN

W ramach zajęć praktycznych uzyskasz za darmo uprawnienia Viessmann do montażu i uruchamiania urządzeń i instalacji, takich jak:

 • Instalacje fotowoltaiczne.

 • Kolektory słoneczne.

 • Pompy ciepła powietrzne i gruntowe.

 • Instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 • Kotły na pellet i gazowe.

Każdy pracodawca będzie chciał, aby zatrudnieni przez niego pracownicy posiadali duży zasób wiedzy praktycznej i teoretycznej. Dlatego też będą cenić dyplom uzyskany w Szkole Partnerskiej Viessmann. To potentat na rynku systemów grzewczych.

Wiedza i doświadczenie, jakie będą zdobywane „pod okiem” Viessmann mają więc swoje podstawy nie tylko w teorii, ale też w długoletniej praktyce, znajomości i kreowaniu najnowocześniejszych rozwiązań rynkowych.

Zajęcia w szkole

W Szkole Partnerskiej Viessmann zajęcia odbywają się w trzech formach:

 • nauka on-line przedmiotów teoretycznych,

 • zajęcia praktyczne,

 • praktyki zawodowe.

NOWOCZESNA FORMA ZAJĘĆ

Wykłady on-line prowadzone są na żywo, w środy i czwartki. Wykłady zaczynają się o 19.00, kiedy większość osób pracujących może swobodnie w nich uczestniczy, ale obecność nie jest obowiązkowa.

W trakcie wykładów za pośrednictwem czatu i głosowo można rozmawiać z wykładowcami i zadawać im pytania

Wykłady i prezentacje są archiwizowane, byś miał do nich dostęp w wygodnym dla siebie czasie.

Zajęcia praktyczne mają miejsce między innymi w oddziałach firmy Viessmann – we Wrocławiu, Komornikach (k. Poznania), Piasecznie, Koszalinie, Gdańsku/Rusocinie oraz Krakowie/Mysłowicach. W czasie zajęć praktycznych, prowadzonych głównie przez pracowników firmy Viessmann, możesz uzyskać uprawnienia do montażu i uruchamiania instalacji i urządzeń Viessmann – bez dodatkowych kosztów!

Zapoznasz się też z najnowocześniejszymi urządzeniami Viessmann, jakie są dostępne na rynku.

Praktyki zawodowe odbywają się w firmach z branży OZE, grzewczej i wentylacyjnej.

Zawsze wysłuchamy waszych uwag

Wszystkie uwagi i opinie, jakie są zgłaszane przez naszych słuchaczy, traktujemy jako motywację do zmian na lepsze. Chcemy, by prowadzone przez nas zajęcia jak najlepiej trafiały w potrzeby wasze i rynku pracy.

Zapisz się wstępnie

Startujemy we wrześniu 2024 r.

Rekrutacja została zakończona

To do niczego nie zobowiązuje.
Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – pt. w godz. od 9.00 do 17.00

NOWOCZESNA FORMA ZAJĘĆ

Kurs Technika OZE online

Szkoła Partnerska Viessmann: Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Wykłady online na żywo, odbywają się dwa razy w tygodniu.  

 

Wykłady są nagrywane i archiwizowane. Słuchacze mają dostęp do prezentacji prowadzących i nagrań z wykładów, które umieszczane są w Archiwum wykładów.

Podczas wykładu można zadawać pytania za pomocą czatu, jak również głosowo można porozmawiać z prowadzącym za pomocą platformy wykładów.

Szkoła Partnerska Viessmann: Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Zajęcia praktyczne mają miejsce między innymi w oddziałach firmy Viessmann – we Wrocławiu, Komornikach (k. Poznania), Piasecznie, Koszalinie, Gdańsku/Rusocinie, oraz Krakowie/Mysłowicach.

Zajęcia praktyczne dodatkowe organizowane są w instytucjach i firmach związanych z dana branżą i prowadzą je głównie pracownicy firmy Viessmann.

Praktyka zawodowa odbywa się w firmach związanych z branżą grzewczą, wentylacyjną i OZE. 

Staramy się spełnić oczekiwania każdego słuchacza

Dlatego zawsze słuchamy co mają do powiedzenia na nasz temat i prowadzonych zajęć. Wszelkie uwagi wykorzystujemy do tego żeby dać Państwu to czego potrzebujecie.

Kurs technik energetyki odnawialnej – przebieg nauki

W Szkołach Partnerskich Viessmann nauczanie przebiega w systemie zaocznym i trwa 1,5 roku.

 • 1 etap nauki to kurs zawodowy ELE.10. Po jego ukończeniu przeprowadza się egzamin z części teoretycznej oraz praktycznej.
  KKZ ELE.10 rozpoczyna się we wrześniu 2024 i trwa do maja 2025. Egzaminy – czerwiec 2025.
 • 2 etap obejmuje kurs ELE.11. oraz egzamin z zakresu eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. On również kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.
  KKZ ELE.11 rozpoczyna się w lipcu 2025 i trwa do listopada 2025. Egzaminy – styczeń 2026.

Po zdaniu obu egzaminów słuchacz otrzymuje dyplom oraz tytuł Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, jeżeli posiada wykształcenie średnie.

Poznaj więcej informacji o zawodzie Technika OZE.

W trakcie trwania I i II semestru zostaną zrealizowane przedmioty z zakresu montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Część teoretyczna obejmuje 412 godzin wykładów, realizowanych w trybie online. Przykładowe przedmioty realizowane na kursie to: Systemy energetyki odnawialnej, Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej, Język obcy zawodowy w budownictwie.

Zajęcia praktyczne trwają 218 godzin. Odbywają się w jednym z oddziałów Szkoły i obejmują zagadnienia z zakresu Montażu systemów energetyki odnawialnej.
Oprócz tego wymagane jest odbycie 100 godzin praktyk. Osoby już pracujące w branży mogą być zwolnione z tego obowiązku.

 

W trakcie trwania III i IV semestru zostaną zrealizowane przedmioty z zakresu eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Wykłady będą odbywały się w takim samym trybie jak w przypadku poprzednich semestrów. Będą dotyczyły Systemów energetyki odnawialnej, a na ich przeprowadzenie zostanie poświęcone 100 godzin.

Część praktyczna obejmuje zagadnienia z zakresu Obsługi systemów energetyki odnawialnej i jest realizowana w czasie 147 godzin. Odbywa się praktyka zawodowa, tym razem w wymiarze 60 godzin.

Kurs technika OZE – perspektywy

Zawód Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej daje możliwość wyboru jednej z wielu ścieżek kariery, w których można się nieustannie rozwijać.

Po ukończeniu kursu technik OZE może znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się: produkcją instalacji grzewczych, serwisem, montażem oraz dystrybucją instalacji i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Technicy mogą podjąć pracę również w hurtowniach, na stanowisku przedstawiciela handlowego, a nawet w administracji publicznej.

Zapisz się wstępnie

Startujemy we wrześniu 2024 r.

Rekrutacja została zakończona

To do niczego nie zobowiązuje.
Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – pt. w godz. od 9.00 do 17.00