Szkoła policealna Technik OZE

Technik OZE to zawód, który w ostatnim czasie cieszy się coraz większą popularnością. Wszystko za sprawą zwiększającego się zapotrzebowania na tego typu fachowców.

Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Szacuje się, że w najbliższym czasie rozwój tej branży przełoży się na stworzenie nawet 70 000 nowych miejsc pracy.

Z tego powodu Technik OZE, czyli Technik Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest bez wątpienia przyszłościowym zawodem.

Niemniej jednak, wybierając tę profesję, warto zdobyć jak najlepsze kwalifikacje, aby móc wykorzystać je w późniejszej pracy, a także znaleźć dobrze płatne stanowisko. Jak to zrobić? Oczywiście ukończyć odpowiednią szkołę policealną.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

W Szkołach Partnerskich Viessmann wiemy jak kształcić specjalistów z zakresu OZE. Nasza wiedza jest poparta wieloletnim doświadczeniem, zdobytym podczas pracy w tej branży. Otrzymaliśmy m.in. prestiżową statuetkę „Złotego Instalatora” oraz nagrodę Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w kategorii innowacje.

Od 2003 roku oferujemy naszym słuchaczom możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności praktycznych w Szkole Nowoczesnych Technik Grzewczych Viessmannn.

U nas możesz nie tylko podnieść swoje kwalifikacje, ale także zdobyć honorowany przez państwo certyfikat oraz tytuł technika. Za skutecznością naszych metod przemawiają także liczne nagrody i wyróżnienia, przyznane naszym placówkom na przestrzeni lat.

Wybierając edukację w jednym z naszych oddziałów, masz pewność, że otrzymasz gruntowne przygotowanie do wykonywania zawodu, a szkolić cię będą profesjonaliści.

Zaoczne technikum energetyki odnawialnej

Skoro już wiesz jaką placówkę wybrać, pora poznać przebieg trwania kursów oraz egzaminów. Czas trwania nauki to 1,5 roku w trybie zaocznym. W tym czasie kształcenie jest podzielone na 2 etapy.

I Etap obejmuję kwalifikację z zakresu Montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. II Etap obejmuję kwalifikację z zakresu Eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Obie części kursu zawierają w sobie zarówno część praktyczną, jak i teoretyczną. Każdy z etapów kończy się egzaminem oraz certyfikatem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu etapów osoby z wykształceniem średnim otrzymują tytuł Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej bez konieczności przystępowania do dodatkowych egzaminów.

Technik energetyki odnawialnej online

W Szkołach Partnerskich Viessmann oferujemy nie tylko wysoką jakość kształcenia, ale także możliwie najwygodniejszą dla słuchaczy formę nauki, czyli kurs w trybie zaocznym.

Wykłady odbywają się w trybie online, jednak uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań zajęcia są nagrywane i archiwizowane, więc słuchacze mają dostęp do treści w dowolnym momencie.

Zajęcia praktyczne odbywają się w naszych oddziałach, czyli w Piasecznie, Mysłowicach, Komornikach (koło Poznania) oraz we Wrocławiu.

Wymagane jest także łączne odbycie 160 godzin praktyk. Jeżeli słuchacz ma trudności z odnalezieniem odpowiedniej placówki, służymy naszą pomocą. Z praktyk mogą zostać zwolnione osoby już pracujące w branży.

Taka forma prowadzenia zajęć zapewnia nie tylko efektywną naukę teorii, ale także zdobycie umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy technika OZE.

Zapisz się wstępnie

Startujemy we wrześniu 2024 r.

Rekrutacja została zakończona

To do niczego nie zobowiązuje.
Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – pt. w godz. od 9.00 do 17.00